Resultat!


Metacoaching
handlar om att förändra de tankekonstruktioner och referensramar som du idag har och som påverkar dina resultat.
Metacoaching
tar fram det bästa i dig och låter dig få tillgång till alla dina resurser.
Metacoaching hjälper dig att nå din fulla potential.
Metacoaching skapar förutsättningar för ett genuint självledarskap.
Se exempel på effekterna av åtta coachsamtal.


Hur upplever kunderna coaching och utbildningar hos Friskbolaget?
Läs deras egna ord.


Vilka företag har anlitat Friskbolaget?
Titta på referenslistan.


Stacks Image 24
Stacks Image 26
Stacks Image 30
Stacks Image 28
Stacks Image 35
Stacks Image 41
Stacks Image 39
Stacks Image 37