Meta-coaching® för chefer och ledare.


Vill du nå din fulla potential? Vill du utveckla dina medarbetare på bästa sätt?
Föreställ dig att du kan optimera företagets samlade mänskliga resurser. Det kan du!

Att jobba som ledare eller chef innebär stora krav. Dina medarbetare är oerhört medvetna om dig och din ledarstil. Din ledarförmåga kommer att skapa de bästa förutsättningarna men kan också skapa de absolut sämsta.
Visste du att den näst vanligaste anledningen till att nyckelmedarbetare säger upp dig är ett upplevt bristande ledarskap. (Den vanligaste är otydliga karriärvägar, sorry ditt ansvar det också...)
Så vad göra?

För det första så är ledarskap något man GÖR. Det är inga flummiga strategier på ett papper. Ledarskap är HUR du kommunicerar, HUR bemöter människor, HUR du hanterar stress, HUR du optimerar dina egna resurser osv.
Är du själv inte inspirerad så kommer du heller inte kunna inspirera.

De riktigt duktiga ledarna har en viktig talang, de har förmågan att leda sig själva.
Har du?

Ett ledarprogram hos Friskbolaget innebär åtta samtal fördelat på ca tre månader. Du kommer att häpna över resultatet.
Life will never be the same…

För mer information info@friskbolaget.se eller 0768-21 10 80

A message in english:

The Meta-Coach Training System® provides the most cutting edge communication training available in the world today for Professional Coaches and any individual or organisation committed to rich relationships and success.

Meta-Coaching® is a powerful coaching methodology that transcends traditional Performance Coaching, taking you to higher levels - to experience Developmental and Transformational change.

That is why we call it 'meta' meaning a higher level. At these levels profound change and growth occurs naturally and easily. The result is success and transformation.


Stacks Image 63
Coaching is the self-actualization technology for the twenty-first century that enables people to unleash resources and, by closing the knowing-doing gap, actually actualize potential.
L. Michael Hall, Ph D
Stacks Image 24
Stacks Image 26
Stacks Image 30
Stacks Image 28
Stacks Image 35
Stacks Image 41
Stacks Image 39
Stacks Image 37