Friskbolaget fyller 10 år!


Friskbolaget utvecklar dig själv, ditt företag, din personal och din lönsamhet.Meta-coaching®:
Vill du nå din fulla potential? Vill du utveckla dina medarbetare på bästa sätt?
Föreställ dig att du kan optimera företagets samlade mänskliga resurser. Det kan du!
Läs mer...

Utbildning & träning:
Friskbolaget tillhandahåller kvalificerade utbildningar inom sälj, ledarskap, NLP, Neuro-Semantics och personlig utveckling.
Läs mer...

Stresshantering:
Är du medveten om hur mycket livskvalitet och hälsa du förlorar genom att inte hantera stressen i ditt liv eller i ditt företag. Vill du ha friska, glada och lugna medarbetare? Här finns hjälpen! Kartläggning, analys och åtgärd.
Läs mer...Stacks Image 24
Stacks Image 26
Stacks Image 30
Stacks Image 28
Stacks Image 35
Stacks Image 41
Stacks Image 39
Stacks Image 37